Nordiskt Mästerskap i Jaktskytte 5.-6.8. 2022

Tävlingsprogram:

Kullvapen:

- Rådjur

- Älg (Finlands älg)

Hagelvapen:

- Nordisk Trap

- Sporting

 

Onsdag 03.08.

kl. 12.00 – 20.00 öppna träningar

 

Torsdag 04.08.

kl. 09.00 – 17.00 anmälning i huvudbyggnaden

kl. 09.00 – 19.00 officiella träningar i alla grenar

kl. 20.00 - festmiddag i huvudbyggnaden

 

Fredag 05.08.

kl. 08.00 – 08.45 öppningsceremoni och flagghissning framför huvudbyggnaden

kl. 09.00 – 16.00 tävlingar;

A klassen: trap och rådjur

Övriga klassen: sporting och älg

 

ca kl. 17.00 – prisutdelning

 

Lördag 06.08.

kl. 08.00 – 15.00 tävlingar;

A klassen: sporting och älg

Övriga klassen: trap och rådjur

 

ca kl. 16.00 - prisutdelning och avslutning